Kancelarie BLDS – Zespół

Maciej Bobkowski

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2004r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W tym samym roku uzyskał wpis na listę syndyków, a wobec wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych w 2011r. złożył pozytywnie egzamin na licencję syndyka (obecnie licencję doradcy restrukturyzacyjnego). Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, cywilnym handlowym, wekslowym. Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z obrotem oraz najmem nieruchomości.

Grzegorz Lipian

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów z branży deweloperskiej i budowlanej. Udzielał pomocy prawnej przy wielu znaczących inwestycjach budowlanych oraz transakcjach obrotu i najmu nieruchomości. Praktykuje także w obszarze obsługi prawnej podmiotów z branży energetycznej oraz obsługi prawnej postępowań upadłościowych.

Michał Dyrkacz

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach prowadzonej działalności zawodowej zajmuje się zarówno bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, jak również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów zajmujących się zarządzaniem i wynajmem nieruchomości komercyjnych. W obszarze jego szczególnego zainteresowania znajdują się także sprawy z zakresu prawa pracy.

Jarosław Stępniewski

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i upadłościowym. W 2013 r. złożył pozytywnie egzamin na licencję syndyka (obecnie: licencja doradcy restrukturyzacyjnego). Pełni funkcję syndyka masy upadłości, zarówno w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw, jak i w ramach upadłości konsumenckich. W obszarze jego zainteresowania znajdują się m.in. sprawy z zakresu prawa rodzinnego, bezskutecznych czynności prawnych, windykacji, obrony przed roszczeniami funduszów sekurytyzacyjnych, a także wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów i przedsiębiorców.

Aleksander Rutkowski

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy OIRP w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, upadłościowym i gospodarczym. Już w trakcie studiów pogłębiał swoją wiedzę w obszarze prawa gospodarczego, praktykując w kancelariach prowadzących kompleksową obsługę przedsiębiorców. W wolnych chwilach poświęca się różnorakim dyscyplinom sportu i zaczytuje się w twórczości Fiodora Dostojewskiego. 

Anna Matulka

Asystentka radcy prawnego

Asystentka radcy prawnego. Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Do jej obowiązków należy m. in. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji prawniczej, przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach sądowych, a także pomoc prawnikom kancelarii. W czasie wolnym pasjonatka gotowania, podróży i kina.